top of page

Waarom is kasteelmuseum Sypesteyn zo bijzonder?

Het goede doel van dit jaar is een bijdrage te leveren aan een uitbreiding van kasteelmuseum Sypesteyn, noodzakelijk voor het voortbestaan ervan op de langere termijn. Hieronder volgt een uitgebreide toelichting op het unieke van dit kasteel met een museale collectie, omgeven door tuin en park, midden in de Gooi- en Vechtstreek. Een kasteel dat er middeleeuws uitziet, maar het jongste kasteel is in Nederland! Het is gebouwd in het begin van de 20e eeuw door Jonkheer Henri van Sypesteyn. In een tijd, dat kastelen al lang tot het verleden behoorden droomde hij ervan een kasteel te bouwen voor de nagedachtenis aan zijn familie die in oorsprong stamde uit de omgeving van Loosdrecht. Hij wilde daarin de verzamelingen familieportretten, porselein, wapens en nog veel meer onderbrengen, die door de generaties heen waren opgebouwd, en die laten zien aan het publiek. In Loosdrecht werd in de 18e eeuw porselein gemaakt en beschilderd: het museum bevat dan ook de grootste collectie van Loosdrechts porselein in Nederland, naast veel ander porselein uit Europa en China.
Ook aan de aanleg van de tuin besteedde hij veel aandacht; hij ontwierp deze zoals een Oud-Hollandse tuin uit de 17e eeuw er uit behoorde te zien, met een slottuin, een doolhof, boomgaard, noteneiland en waterlopen. Er zijn veel bijzondere en zeldzame bomen en heesters te zien, die de Jonkheer uit verre windstreken liet overkomen.

Het is een oase van groen en rust, waar ook tal van vogels graag vertoeven. Op het terras van het kasteel of in de gewelfkelder kun je genieten van hapjes en drankjes, lunch of diner, verzorgd door ons restaurant Spoon! Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om je bezoek tot een unieke en heerlijke belevenis te maken. 

 

Jonkheer Henri van Sypesteyn

                                 Jonkheer Henri van Sypesteyn (1857-1937) was een bijzondere man. Hij bouwde

                                  een familiekasteel ter ere van het geslacht Sypesteyn en legde een complex aan

                                  van tuinen, park en bos in een weidelandschap.

                                  Daarnaast was het man met visie, die de betekenis inzag van Loosdrecht voor

                                  de geschiedenis van het Hollands porselein enerzijds en de betekenis van

                                  Nederland voor de geschiedenis van de tuinkunst anderzijds.

                                  Hij publiceerde als één van de eersten over beide onderwerpen en kan daarom

                                  worden beschouwd als de grondlegger van twee vakgebieden:

                                   de Nederlandse tuinkunst en het Hollands porselein. De plannen van de jonkheer bevatten een groter kasteel, zodat alle genoemde elementen volledig tot hun recht zouden komen. Door beperkte middelen heeft de jonkheer niet zijn volledig kasteelontwerp kunnen realiseren.

 

Het porselein

Kasteel-Museum Sypesteyn heeft de breedste en meest volledige collectie

Hollands porselein in haar soort. Van alle 18de-eeuwse productiecentra: Weesp,

Oud-Loosdrecht, Ouder en Nieuwer Amstel, zijn clusters aanwezig. Ook het in

Den Haag gedecoreerde porselein uit Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden is

met zowel losse stukken als uitgebreide serviezen vertegenwoordigd.

Het Loosdrechts porselein is in omvang, in kwaliteit en in exclusiviteit het belangrijkste ensemble binnen de verzameling. Deze deelcollectie geeft een overzicht van de veelheid aan vormen en decoraties van serviezen en andere gebruiksvoorwerpen. Ook zijn

er meer typische kunstobjecten zoals beeldjes in de collectie te vinden. Het Loosdrechts porselein wordt zowel in vitrines getoond als in de historische contexten van 18de-eeuwse glazenkasten en een feestelijk gedekte tafel. Jonkheer van Sypesteyn verzamelde niet alleen porselein, hij deed ook zelf

onderzoek en publiceerde hierover.

 

De bijzondere kwaliteit en het bijzonder karakter van de tuin

De historische Hollandse tuin is een uniek en levend monument dat in 1995

werd erkend door de Europese Commissie als cultureel erfgoed van historisch

belang. De tuin is in het begin van de 20ste eeuw door de jonkheer aangelegd.

Alvorens hij met de reconstructie van de tuin begon, liet hij uitvoerig bodemonderzoek verrichten. Hierbij kwamen fundamenten, muren en bruggen van de vroegere

‘erve en huysinghe’ aan het licht. Aan de hand van de beschoeiingen en de bodemgesteldheid vond hij ook het grachtenstelsel terug. Aan de hand hiervan werden de grachten tot hun oorspronkelijke breedte uitgegraven. Vervolgens kon het tuinplan verder worden uitgewerkt.

De tuin, die zo’n zes hectare groot is, is opgebouwd uit verschillende afdelingen,

waaronder een boomgaard, een doolhof, een slottuin, een parkbos en een

weiland. In de periode tussen 1903 en 1912 liet de jonkheer een zeer bijzondere

collectie uitheemse bomen, heesters en tuinornamenten planten. Veel van deze

bomen staan nog steeds in de tuin. De meest fotogenieke boom is de

treurhoningboom (sophora japonica pendula). Een aantal van Sypesteyn’s bomen is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting.

Om de tuin als cultureel erfgoed te behouden, zal nieuwe aanplant moeten

plaatsvinden.

Daarnaast zal  ook geïnvesteerd moeten worden in de herplant van een aantal bomen.

 

​Conclusie:

Het is onze doelstelling om de geschiedenis van het kasteel, de collectie

Loosdrechts porselein en de historische Hollandse tuin en hun relatie tot de

Nederlandse geschiedenis op aansprekende wijze over te brengen op een zo

breed mogelijk publiek en dit juweel in de Gooi- en Vechtstreek voor toekomstige generaties te bewaren.

Plannen:

Om onze doelstelling te realiseren is meer geld nodig.

Om onze doelstelling te realiseren zijn meer bezoekers nodig.

Om meer bezoekers te verkrijgen, moeten onze faciliteiten en accommodatie van bezoekers verbeteren.

Nieuw Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht

www.sypesteyn.nl

bottom of page